Bezpłatne konsultacje.

usługi i rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

Przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z Regulaminem Darmowych Konsultacji, znajdującym się poniżej formularza.  

Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację Regulaminu Darmowych Konsultacji. 

Regulamin Darmowych Konsultacji

 

 1. Zakres Usługi: Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia darmowych konsultacji przez Fundację Akcelerator Innowacji.

 2. Zasady Rezerwacji: Aby skorzystać z darmowej konsultacji, Klient musi dokonać rezerwacji terminu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 3. Warunek Darmowości: Konsultacja jest całkowicie darmowa pod warunkiem pojawienia się przedstawiciela firmy na spotkaniu w ustalonym czasie. Możliwe jest opóźnienie do 15 minut lub przełożenie spotkania.

 4. Opłata za Niepojawienie się:
  – W przypadku niepojawienia się przedstawiciela Firmy na umówionym spotkaniu bez uprzedniego odwołania rezerwacji na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem, Klient zostanie obciążony opłatą w wysokości 250 zł netto.

 5. – Opłata ta jest rekompensatą za zarezerwowany czas i przygotowanie do konsultacji.

 1. Sposób Odwołania Rezerwacji: Klient może odwołać rezerwację bez ponoszenia dodatkowych kosztów, informując o tym mailowo pod adresem biuro@fai.pl, najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

 2. Zmiana Terminu: W przypadku konieczności zmiany terminu spotkania, Klient powinien skontaktować się z nami jak najszybciej, abyśmy mogli ustalić nowy termin.

 3. Poufność: Wszystkie informacje przekazane podczas konsultacji są traktowane jako poufne.

 4. Wyłączenie Odpowiedzialności: Fundacja Akcelerator Innowacji nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta na podstawie doradztwa udzielonego podczas konsultacji.

 5. Akceptacja Regulaminu: Dokonanie rezerwacji z podaniem danych przedsiębiorstwa  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 6. Zastrzeżenia Prawne: Fundacja Akcelerator Innowacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.