Znajdź kadrę naukową.

usługi i rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

Przedsiębiorstwa chcące prowadzić prace B+R, często nie posiadają wykwalifikowanej kadry posiadającej odpowiednią wiedze naukową. Naukowcy są poszukiwani w różnych sektorach gospodarki. Na przykład firmy z branży farmaceutycznej, opakowaniowej, inżynierii medycznej czy elektrotechniki mają zwykle działy rozwoju, w których prowadzone są innowacyjne badania.

Największa bariera we współpracy jest brak bezpośredniego dostępu do naukowców i informacji o zainteresowaniach naukowych kadry, która mogłaby współpracować z przedsiębiorstwami. 

Znajdź wyspecjalizowaną kadrę naukową.

Dane pochodzą z ogólnodostępnej bazy danych systemu POLON, Academica oraz z publicznie dostępnych stron internetowych.

W celu skorzystania z wyszukiwarki wymagane jest uzyskanie dostępu oraz rejestracja w systemie.

You do not have permission to see this content.

Usługa opracowana w ramach projektu pt. innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”