Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB).

Centrum Innowacji

Fundacja akcelerator Innowacji jako Instytucja Otoczenia Biznesu wypełnia lukę między mechanizmami rynkowymi a działami administracji publicznej. Fundacja działa na zasadach non-profit, oznacza to, że uzyskane przychody przeznaczane jest na działanie statutowe organizacji. Celem działania jest przyspieszanie rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcie urzeczywistniania zamierzonych strategii. Fundacja jako Instytucja Otoczenia Biznesu świadczy usługi pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, usługi te oparte są głównie na doradztwie.

Zakres świadczenia usług przez Fundacje kwalifikują ją do uznania jako Centrum Innowacji.

 

Obszary oferowanego wsparcia.

Akredytacja IOB.

Fundacja Akcelerator Innowacji posiada status mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu.  Jest to system opracowany dla województwa mazowieckiego będący wyrazem starań Samorządu Województwa Mazowieckiego mających na celu zapewnienie prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mając na uwadze, iż jest to jedno z nielicznych tego typu działań realizowanych z inicjatywy administracji krajowej jak i regionalnej, założeniem tych działań jest ciągłe doskonalenie i wprowadzenie modyfikacji jeżeli będzie taka potrzeba rynku mazowieckiego.

Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

You do not have permission to see this content.

Standardy.

ISO

Fundacja Akcelerator Innowacji świadczy swoje usługi zgodnie z normą ISO 9001 – PN-EN ISO 9001: 2015 System zarządzania jakością.  System zarządzania funkcjonujący w został oceniony i certyfikowany jako spełniający norę ISO 9001:2015 . Certyfikat ważny do marca 2023.

Zakres usług objętych Systemem Zarządzania Jakością: