Modele i strategie biznesowe.

Jakiej pomocy potrzebujesz ?

Założenie i pomyślne prowadzenie firmy wymaga posiadania strategii biznesowej oraz modelu biznesowego. Aby osiągnąć swoje cele i odnieść sukces, właściciele muszą przyjąć odpowiednią strategię dla swojego biznesu. Myślenie strategiczne obejmuje wybór spośród kilku modeli biznesowych, a czasami przejście na nowy model, gdy jest to wymagane.

Model biznesowy i strategia biznesowa to podstawowe warunki istnienia firmy. Model biznesowy opisuje i wyjaśnia, w jaki sposób firma działa i osiąga przychody. Strategia biznesowa opisuje i wyjaśnia, jak, gdzie i w jakim celu model biznesowy będzie używany.

Oferujemy pełne wsparcie przy tworzeniu i aktualizacji strategii przedsiębiorstwa oraz modeli biznesowych. Proponujemy wspólne zbudowanie nowego spojrzenia na Państwa firmę oraz jej otoczenia, skoncentrowaniu się na połączeniu wszystkich elementów biznesowych w całość i ich doskonalenie.

 

Model biznesowy.

Każda firma ma model biznesowy, choć nie zawsze jest on wyartykułowany lub spisany. Ustalenie wspólnej definicji innowacyjnego modelu biznesowego, zrozumiałej dla wszystkich zainteresowanych, jest podstawą budowania potencjału przedsiębiorstwa.

ODBIORCY

Należy zdefiniować swoich odbiorców.

 Obejmuje to zdefiniowanie bazy klientów lub rodzajów ludzi (lub firm), do których firma będzie kierować reklamy. Im bardziej szczegółowe są dane demograficzne docelowego klienta, tym łatwiej jest zrozumieć potrzeby klienta i je zaspokoić. Możliwe jest posiadanie wielu typów klientów i ważne jest, aby je wymienić i uszeregować według ważności.

PROCESY BIZNESOWE

Należy określić kluczowe działania biznesowe, najpierw identyfikując główny aspekt działania firmy i oferowanych produktów i usług. Należy zdefiniować jakie procesy realizowane są wewnątrz przedsiębiorstwa, a jakie powierzasz innym podmiotom.  Procesy mogą obejmować działania  produkcyjne, marketingowe lub sieciowe oraz rozwiązywanie problemów.

ZASOBY

Czego potrzebuje firma, aby realizować codzienne procesy, znajdować nowych klientów i osiągać cele biznesowe? Należy wskazać niezbędne zasoby biznesowe, aby upewnić się, że model biznesowy jest odpowiednio przygotowany do obsługi potrzeb firmy. Typowe przykłady zasobów mogą obejmować persoen, kapitał, magazyny, własność intelektualną i listy klientów.

PROPOZYCJA WARTOŚCI

Czym firma wyróżni się na tle konkurencji? Czy oferowana jest innowacyjna usługa, rewolucyjny produkt lub udoskonalana wersja starego produktu? Ustalenie dokładnie, co oferuje firma i dlaczego jest lepsze niż konkurencja, to początek silnej propozycji wartości. Po zdefiniowaniu kilku propozycji wartości należy połączyć każdą z nich z systemem dostarczania usług lub produktów, aby określić, w jaki sposób pozostaniesz wartościowy dla klientów w miarę upływu czasu.

PARTNERZY

Żadna firma nie może prawidłowo funkcjonować bez kluczowych partnerów, którzy przyczyniają się do zdolności firmy do oferowania swoich produktów/usług. Tworząc model biznesowy, należy wskazać kluczowych partnerów, takich jak dostawcy, podwykonawcy, alianse strategiczne czy partnerzy marketingowi.

KANAŁY

Kanały to sposób, w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami. Obejmuje to kanały dystrybucji umożliwiające dostarczanie towarów lub usług do klienta. Kanały mogą należeć do firmy, na przykład sklep internetowy, stacjonarny lub mogą należeć do partnerów lub osób trzecich, takich jak sprzedawcy detaliczni, hurtowy. Kanały obejmują również działania marketingowe.

RELACJE Z KLINTAMI

Ten element modelu biznesowego obejmuje zdefiniowanie relacji klienta z firmą i zbadanie zadowolenie klienta w kontakcie z firmą. Niektóre firmy wymagają obsługi osobistej, podczas gdy inne działają w sposób w pełni zautomatyzowany.

KOSZTY I PRZYCHODY

Struktura kosztów określa wszystkie koszty, jakie firma poniesie w trakcie swojej działalności, w tym koszty zmienne i koszty stałe .
Strumienie przychodów firmy to sposoby, w jakie firma zarabia pieniądze. Może to odbywać się poprzez pojedyncze transakcje, takie jak sprzedaż aktywów, lub poprzez powtarzające się transakcje, takie jak miesięczne opłaty abonamentowe.

Proces realizacji usług.