Diagnoza potrzeb rozwojowych.

Od wczesnej koncepcji do ostatecznej formy rozwiązania...

Badanie potrzeb pozwala dobrać działania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. pozwala na leprze poznanie przedsiębiorstwa i jego funkcjonowanie. Badanie obejmuje analizę zasobów, możliwych przyczyn trudności i obszarów wymagających usprawnienia w firmie.


Dzięki przeprowadzonej diagnozie możemy zaoferować usługi szyte na miarę, które są odpowiedzią na jej potrzeby, a nie powielanym schematem.

diagnoza potrzeb

Korzyści.

Skorzystaj z narzędzia .

Rozwiązania, które rozwiną potencjał twojej organizacji

Usługa opracowana w ramach projektu pt. innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”