Pozyskiwanie i obsługa dotacji.

Fundusze Unijne i krajowe.

Fundacja Akcelerator Innowacji od samego początku funkcjonowania wspiera z sukcesem przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu i obsłudze dotacji. Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych to jedna z naszych specjalności Fundacji. Zajmujemy się dopracowaniem koncepcji biznesowej projektu, przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz pełnym procesem podpisania umowy i rozliczania projektów, które otrzymały dofinansowanie. Fundacja specjalizuje się w projektach dedykowanych sektorowi MSP w obszarze prowadzenia prac Badawczo Rozwojowych, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz internacjonalizacji działalności. Nasze wsparcie nie ogranicza się jedynie do opracowania dokumentacji i wypełniania wniosku. Wspieramy naszych klientów w pełnym zakresie operacyjnym i merytorycznym w zakresie przygotowania i obsługi dotacji, ale również w obszarze i tematyki samego projektu.

Powierzając Fundacji zadania związane z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych, masz gwarancje zwiększania szansy na otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej, zaś zlecenie nadzoru nad realizacją da Ci pewność ukończenia projektu wg założonej konecpji.

Usługi w obszarze dotacji.

Proces realizacji obsługi projektu .

W świetle niepewności jak może wyglądać usługi doradcze dla klientów przedstawiamy proces świadczona naszych usług. Dzięki powtarzalnemu procesowi konsultacyjnemu nasze usługi są przejrzyste, a poszczególne kroki obrazują czego możesz się spodziewać oraz uzyskasz wiedzę, kiedy co będzie realizowane.