Usługa w zakresie audytu potencjału B+R i wsparcia transferu wiedzy do MSP

usługi i rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

Autodiagnoza B+R

Uzyskaj dostęp do narzędzia autodiagnozy B+R i przeprowadź autodiagnozę swojej działalności. Po zalogowaniu pojawi się dostęp do narzędzia. 

Audyt B+R

 

Usługa jest dedykowana dla firm z sektora MSP, chcących zweryfikować swoje przygotowanie o prowadzenia projektów B+R, możliwość skorzystania z dotacji na realizacje prac B+R, zaawansowania prowadzonych prac oraz weryfikacji możliwości skorzystania z ulgi B+R.  Celem takiego audytu jest ocena gotowości organizacji do realizacji projektów badawczych, komercjalizacji wyników prac B+R oraz potencjału innowacyjności produktowej i procesowej.

Moduł I. Podstawowa analiza działalności przedsiębiorstwa

• Analiza obecnej działalności przedsiębiorstwa
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza polityki kredytowania klientów
• Analiza polityki pożyczkowej przedsiębiorstwa (kredyty krótkoterminowe i kredyty długoterminowa)
• Analiza rentowności sprzedaży
• Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy
• Prognozowane wskaźniki finansowe w oparciu o dane historyczne

Moduł II. Analiza działalności B+R

• Analiza działalności przedsiębiorstwa w kontekście opracowywania nowych rozwiązań,
• Analiza produktów i usług oferowanych przez MSP pod względem możliwości rozwoju innowacji;
• Analiza innowacyjności i poziomu zaawansowania technologicznego opracowanych rozwiązań,
• Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa;
• Identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa pod kontem realizacji prac B+R,
• Analiza poziomu zaawansowania technologicznego opracowywanych rozwiązań,
• Analiza prowadzonych prac badawczych pod kątem wpisywania się prac w definicje projektów badawczo – rozwojowych.
• Analiza SWOT działalności B+R,

Moduł III. Analiza sposobu realizacji prac B+R

• Analiza zasobów przedsiębiorstwa wykorzystywanych do realizacji projektów rozwojowych,
• Analiza metodologii zarządzania projektami przedsiębiorstwa,
• Analiza źródeł finansowania realizowanych projektów,
• Analiza sposobu ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa,
• Analiza zapotrzebowania w zakresie transferu wiedzy i kompetencji.

Moduł IV. Wsparcie opracowania realizacji przedsięwzięcia B+R

• Analiza rynku,
• Analiza czystości patentowej rozwiązania,
• Analiza konkurencji,
• Oszacowanie budżetu przedsięwzięcia B+R,
• Opracowanie założeń w zakresie komercjalizacji,
• Opracowanie założeń w zakresie ochrony własności intelektualnej,
• Analiza problemu badawczego,
• Zdefiniowanie programu badawczego,
• Oszacowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia B+R.
• Analiza możliwości źródeł finansowania przedsięwzięcia B+R.

Proces realizacji usług w obszarze innowacji.

W świetle niepewności jak może wyglądać usługi doradcze dla klientów przedstawiamy proces świadczona naszych usług. Dzięki powtarzalnemu procesowi konsultacyjnemu nasze usługi są przejrzyste, a poszczególne kroki obrazują czego możesz się spodziewać oraz uzyskasz wiedzę, kiedy co będzie realizowane. 

Zespół

Usługa jest świadczona przez specjalnie dobrany,  doświadczony zespół, posiadający odpowiednie kwalifikacje w bazowanych obszarach. Zespół nie będzie powiązany z przedsiębiorcą, tak aby zapewnić wysoką jakość i rzetelny wynik prac.

Harmonogram

Realizacja usługi prowadzona jest zagonie z ustalonym harmonogramem. 

Analiza

Świadczenie usługi obejmuje analizę dokumentacji dotyczącej obszaru świadczenia usługi, w szczególności dokumentacje finansową przedsiębiorstwa, regulaminy, księgi finansowe oraz inną dokumentację nie zbędą do prawidłowego świadczenia usługi

Spotkanie otwierające

Realizacja usługi zawsze rozpoczyna się od spotkania otwierającego, które ma na celu przestawienie zespołu, który świadczył będzie usługę, przestawienie celu i zakresu prac. Na spotkaniu otwierającym ustalany jest wstępny harmonogram prac.

Raport

Świadczenie usługi obejmuje analizę dokumentacji dotyczącej obszaru świadczenia usługi, w szczególności dokumentacje finansową przedsiębiorstwa, regulaminy, księgi finansowe oraz inną dokumentację nie zbędą do prawidłowego świadczenia usługi

Efektem fikanym świadczenia usługi jest raport. Zawiera szczegółowy opis przebiegu badania, datę, miejsce, cele i zakres badania oraz harmonogram audytu. W raporcie zamieszczane są informacje o zespole audytowym i przedsiębiorstwie. Raport obejmować będzie wszystkie elementy dla poszczególnych modułów świadczonych w ramach usługi. W raporcie zostaną opisany stan zastany przedsiębiorstwa, wszystkie zidentyfikowane przedsięwzięcia o charakterze związanym z opracowanie nowych rozwiązań z uwzględnieniem poziomu innowacyjności oraz kwalifikacją jako prace badawczo rozwojowe.

 

Przekazanie raportu kończy świadczenie usługi.

    Dołącz do grona naszych klientów

    Imię i nazwisko

    Nazwa firmy

    Numer telefonu

    E-mail