Wyobraź sobie organizację, w której wartości są budowane nie na polityce czy zysku, ale po prostu na zdrowym rozsądku. Organizacja, w której bez względu na wielkość, status, a nawet ile płacisz, każdy otrzymuje osobistą obsługę, w której poświęca się czas na poznanie Ciebie i Twojej firmy.

Czy o takiej organizacji biznesowej chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z naszą ofertą...

Example Subtitle

Example Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel.

Innowacje i Technologie

Uwalniamy niewykorzystany potencjał w przedsiębiorstwach, napędzając pragmatyczne, innowacyjne rozwiązania.

Dotacje

Oferujemy pełną obsługę projektów. Począwszy od wsparcia w przygotowaniu koncepcji projektu, aż po jego rozlicznie. 

Automatyzacja procesów

Pomagamy wykorzystywać nowe technologie wspomagające procesy produkcyjne.

 

Badania i Rozwój

Uwalniamy niewykorzystany potencjał w przedsiębiorstwach, napędzając pragmatyczne, innowacyjne rozwiązania.

Sztuka innowacji.

Fundacja Akcelerator Innowacji to organizacja działająca na zasadach „wirtualnej organizacji” w ramach aliansu gwiaździstego, co jest konsekwencją zmian w procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce na przełomie ostatnich lat. 

Przyjęty w organizacji model funkcjonalny oparty o budowanie sieci współpracy jest efektywniejszy i elastyczniejszy niż model tradycyjny. Pozwala to na lepsze zrozumienie rynku, obserwacje rzeczywistych użytkowników i ich potrzeb, burzy mózgów nad nowymi koncepcjami oraz opracowywanie i udoskonalanie prototypów zgodnie z napiętym harmonogramem, aby stworzyć  usługi i produkty komercyjny.

 

Dotacje.

Fundacja Akcelerator Innowacji od samego początku funkcjonowania wspiera przedsiębiorców w  pozyskiwaniu zewnętrzych źródeł finansowania. Opracowana  została własna skuteczna metodyka pracy, opierająca się na wzajemnym zaufaniu i wypracowaniu rozwiązań, które w pełni zaspokajają potrzeby partnerów.

Oferujemy pełną obsługę procesu pozyskiwania dotacji. Uczestniczymy w procesie doboru źródeł finansowania, tworzeniu modelu wdrażania, opracowania pełnej dokumentacji, analiz czystości patentowej, analiz rynku, analiz konkurencji, modeli finansowych. Wspólnie dopracowujemy koncepcje projektu, a następnie w pełni obsługujemy proces jego realziacji na poziomie merytorycznym i operacyjnym.

Dlaczego my ?

Nasze wsparcie.

Przedstawiamy niektóre z znaczących sukcesów, które osiągnięte zostały z naszym wsparciem. Opisane przykłady pomagają zilustrować znaczący wpływ, jaki usługi wparcia oferowane przez Fundacje Akcelerator Innowacji mają na organizacje zewnętrzne i przedsiębiorców. 

Działaj szybciej i skuteczniej.

Usługi świadczone przez FAI opierają się na identyfikacji potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniu spersonalizowanego sposobu ich zaspokojenia. Usługi są dostosowane są do indywidualnych potrzeb. Kluczem do sukcesu jest bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorcy w proces świadczenia usługi. Fundacja świadczy usługi na najwyższym poziomie z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób i partnerów o wysokich kompetencjach. 

Projekty.

innlogy

Fundacja Akcelerator Innowacji realizuje projektu pt. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18. Przedmiotem projektu jest stworzenie i uruchomienie 4 usług prorozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MSP.
innlogy

    Dołącz do grona naszych klientów
    Imię i nazwisko
    Nazwa firmy
    E-mail

    Skip to content