Testowanie aplikacji, narzędzi online i stron ww

Usługa testowania software’u na prawdziwych urządzeniach

 

Tworzymy kompleksowy system wparcia dla twórców aplikacji, stron www i usług online, zapewniając dostęp do rozwiązań testowania opracowywanych aplikacji i serwisów na urządzeniach zarówno mobilnych i stacjonarnych.

 

W ramach opcji samodzielnego testowania udostępniamy Wam dostęp online do zdefiniowanych, uniwersalnych scenariuszy i przypadków testowych, które pozwolą Wam zweryfikować poprawność i efektywność stworzonego przez was serwisu bądź aplikacji.

W celu uzyskania dostępu do bazy testów należy dokonać rejestracji w naszym systemie na stronie www.fai.pl a następnie zalogować się. Użytkownicy przeprowadzani są przez wybrane testy krok po kroku, aby proces testowania był jak najszybszy i możliwie najbardziej efektywny. System umożliwia zapisanie wyniku oraz generuje raport z przeprowadzonego testu.

Zakres usługi - czyli co możemy testować?

Efektem fikanym świadczenia usługi jest raport ze świadczenia usługi. Raport zawiera szczegółowy opis przebiegu badania, datę, miejsce, cele i zakres badania oraz harmonogram audytu. W raporcie zamieszczane są informacje o zespole audytowym i przedsiębiorstwie. Raport obejmować będzie wszystkie elementy dla poszczególnych modułów świadczonych w ramach usługi. W raporcie zostaną opisany stan zastany przedsiębiorstwa, wszystkie zidentyfikowane przedsięwzięcia o charakterze związanym z opracowanie nowych rozwiązań z uwzględnieniem poziomu innowacyjności oraz kwalifikacją jako prace badawczo rozwojowe.

Przekazanie raportu kończy świadczenie usługi.

Usługa opracowana w ramach projektu pt. innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”