Kontakt.

Say Hello! Don't be shy.

Fundacja Akcelerator Innowacji

Jana Kazimierza 62, II p. 
01-248 Warszawa 

mobile: 600-504-337
mobile: 600-504-336
tel.: 22 201 33 14
e-mail: biuro@fai.pl 

REGON: 361715890
NIP: 1182109009
KRS: 0000559249

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO