logo_fai_fav Wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwie nie jest procesem łatwym. W każdym przedsiębiorstwie proces ten przebiega w inny sposób i zależy od wielu czynników min. podejścia personelu, kadry zarządzającej, możliwości technicznych i technologicznych, a także od możliwości finansowych.


logo_fai_fav  Portal www.pi.gov.pl wskazuje 4 fazy wdrożenia innowacji w których oferujemy wsparcie:

 1. Identyfikacja innowacji (m.in.: identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego klientów, a także technologii, dzięki której można te potrzeby zaspokoić).
 2. Planowanie wdrożenia innowacji (m.in.: selekcja i wybór technologii, negocjacje związane z zakupem technologii, zlecenie przygotowania innowacji, przygotowanie planu wdrożenia technologii).
 3. Wdrożenie innowacji (m.in.: model wdrożenia, zmiany organizacji i procesów, finansowanie wdrożenia).
 4. Monitoring i modyfikacja innowacji (m.in.: monitoring produkcji, monitoring sprzedaży, badanie opinii klientów, wprowadzanie zmian organizacyjnych, procesowych lub marketingowych, modyfikacja produktu usługi).

logo_fai_fav Praktycznie każda innowacja produktowa i procesowa wiąże się z prowadzenie prac B+R. Głównymi czynnikami rozwój innowacji jest dostęp do kapitału ludzkiego, wiedzy oraz dostęp do kapitału finansowego, niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa.

logo_fai_fav Powyższe fazy determinują rozwój innowacji w przedsiębiorstwie i każda z faz powinna być zakończona kamieniem milowym i decyzją o dalszej kontynuacji wprowadzania innowacji. Każde wprowadzenie innowacji stanowi odrębny „projekt” , który powinien być wdrażany w sposób kaskadowy (zwane potocznie “waterfall”). Wszystkie fazy wdrażania innowacji są ważne i wszystkie fazy muszą wystąpić. Wdrażając innowacje w przedsiębiorstwie, warto skorzystać z doradztwa zewnętrznych ekspertów, którzy inaczej (obiektywnie) postrzegają przedsiębiorstwo i są w stanie zauważyć to, czego nie widzi zarządzający przedsiębiorstwem czy jego pracownicy.

logo_fai_fav Portal innowacji zdefiniował główne korzyści wprowadzenia innowacji:

 • podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa,
 • poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy,
 • zdobycie nowych rynków (segmenty, przestrzeń),
 • dostosowanie do obowiązujących norm np. z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktów, itp.,
 • unowocześnienie parku maszynowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie produktywności,
 • zagwarantowanie działalności przedsiębiorstwa w przyszłości,
 • wzrost zysków przedsiębiorstwa.