logotyp_rpo_wm_-_kolor

Fundacja Akcelerator Innowacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania algorytmów zapewniających interoperacyjność narzędzi opartych o technologie BLE.”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 1 721 287.4 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 294 926.00 PLN