Fundacja prowadzi działania w ramach programów:

  • „aiBR+”  – Program ma na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki prowadzeniu i wykorzystywaniu rezultatów prac B+R oraz wspieranie wdrożeń wyników prac B+R;
  • „aiCAP” – Program ma na celu pozyskanie kapitału pozyskanie kapitału zewnętrznego ( m.in. dotacje, kapitał prywatny, inwestorzy zewnętrzni) na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć;
  • „aiTECH” -Program ma na celu akceleracje innowacyjnych pomysłów w początkowej fazie rozwoju w obszarze ICT,
  • „aiStartUp” – Program ma na celu wsparcie StartUp-ów w początkowej fazie rozwoju m.in. wsparcie w zakresie zarządzania, prawa, finansów,  marketingu, księgowości, podatków