Sprawdzenie prawidłowości działania podstawowych funkcji aplikacji

Wypełnij formularz zgodnie z wskazówkami.