cheminn

Centrum Innowacji Chemicznych „CHEMINN“

Center of Chemical Innovation „CHEMINN“

Celem Klastra jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnych technologii, procesów i produktów przyjaznych dla środowiska przy kooperacji przemysłu chemicznego z sektorem nauki.

Do zadań Klastra należy stworzenie platformy współpracy dla jej członków w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Przedmiotem działalności Klastra jest:

  • budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami,
  • budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE,
  • definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju technologii i produktów z branży chemicznej,
  • tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami rozwojowymi,
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, tworzenie laboratoriów, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż maszyn oraz oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnienie infrastruktury,
  • gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowania członków Klastra oraz prowadzenie konsultacji i szkoleń,
  • promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,
  • edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii chemicznych.
FAI | cheminn