Akredytacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Minister Przedsiębiorczości i Technologii przyznał Fundacji Akcelerator Innowacji status akredytowanego Ośrodka Innowacji.

 

W ramach akredytacji Fundacja może świadczyć specjalistyczne usługi proinnowacjyne wspierające wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie obejmujące: usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Więcej informacji o akredytacji:https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/osrodki-innowacji

Jeżeli jesteś zainteresowany usługami doradczymi prosimy o kontakt:

tel. 22 201 33 14

e-mail: biuro (at) fai.pl

 

FAI | Akredytacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii