Innowacje często wiążą się ze zmianą technologii lub wdrażaniem nowego produktu lub usługi. W rzeczywistości innowacja polega na robieniu rzeczy inaczej i skuteczniej niż w przeszłości. Innowacja nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać – po prostu trzeba być otwartym na zmiany.


Innowacja może wydawać się raczej czymś nieosiągalnym niż koniecznością. Przedsiębiorstwa uważają, że nie są w stanie wdrażać innowacji, wskazując szereg czynników zewnętrznych mających na to wpływ. Nic mylnego pierwszym i największą barierą wre wdrażaniu innowacji jest sam przedsiębiorca.  W dzisiejszym, ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym, nie można sobie pozwolić na robienie tego, co zawsze się robiło. Przedsiębiorstwo musi wierzyć, że zmiana jest konieczna, aby się rozwijać. A ta zmiana jest na wyciągnięcie ręki.

Innowacje prowadzą do zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W niektórych przedsiębiorstwach lansowane jest hasło: „innowacja lub śmierć” (innovate or die), czyli upadłość.

Zrzut ekranu 2019-01-3 o 15.39.12

Źródło: Eugeniusz Michalski Politechnika Koszalińska, Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstwa, HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;6(353):78-87

 

Według autorów „Science, technology and innovation in Europe”   inwestycje w badania i przeznaczenie na ten cel funduszy jest są kluczowym czynnikiem rozwoju innowacyjności.  Szczególne znaczenie ma to dla firm w MSP, ponieważ działalność B+R wiąże się z dużymi nakładami kapitałowymi, a co za tym idzie, występują duże problemy w finansowaniu tej działalności.

Inspirowaniu działalności innowacyjnej i B+R  to działania mające na celu spotkania rozmowy, wymiany pomysłów, poszukiwania nowych rozwiązań problemów, poszukiwania nowych sposobów zaspokojenia potrzeb klientów i partnerów biznesowych. Inspirowanie to w naszym wydaniu nieformalna edukacja przedsiębiorców zwiększając w ten sposób ich wiedzę i kompetencje niezbędne do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.