logo_fai_fav Fundacja Akcelerator Innowacji powstała jako odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby płynące ze strony przedsiębiorców działających od wielu lat na rynku. Pojęcie „akceleracja” zostało „zawłaszczone” przez sektor działający na rzecz start-upów, z czym nie możemy się zgodzić. Akceleracja biznesu, akceleracja innowacji powinno być działaniem nakierowanym nie tylko na młodych przedsiębiorców, ale również na rzecz tych działających od wielu lat przedsiębiorstw.


logo_fai_fav Przyspieszenie” innowacji powinno obejmować cały sektor MSP. Przedsiębiorstwa są zainteresowane wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych, niestety skala i tempo rozwoju innowacji w sektorze MSP jest na niskim poziomie. Przyczyną tego zjawiska są liczne ograniczenia, które wiążą się z procedurami ubiegania się o wsparcie działań innowacyjnych w firmach. Przedsiębiorcy działający na runku od wielu lat mają problem w identyfikowaniu innowacji w obszarze własnej działalności, tak samo jak i w zakresie działalności B+R. Utrudniony jest również kontakt z sektorem naukowym, który jest zainteresowany współpracą z przedsiębiorcami posiadającymi duży kapitał. Wsparcie naukowe jest możliwe poprzez bezpośrednie kontakty przedsiębiorców z naukowcami.


 

logo_fai_fav W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie opiniowania przedsięwzięć innowacyjnych, opracowaliśmy „szybką ścieżkę” procesu akceleracji innowacji w przedsiębiorstwach. Według autorów „Science, technology and innovation in Europe”   inwestycje w badania i przeznaczenie na ten cel funduszy jest są kluczowym czynnikiem rozwoju innowacyjności.

Metoda opiera się na 3 krokach:

  • Inspirowaniu działalności innowacyjnej i B+R,
  • Inicjowaniu działalności innowacyjnej i B+R,
  • Wspieraniu działalności B+R.

Naszym celem jest wsparcia działań innowacyjnych nie ograniczających się jedynie do jednorazowego dostarczenia wsparcia naukowo badawczego, ale objęcia pomocą merytoryczną, wsparciem technicznym i finansowym, całego procesu wdrażania i monitorowania innowacji w firmach.