logo_fai_fav Fundacja Akcelerator Innowacji jest Instytucją Otoczenia Biznesu, która uzyskała akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego do świadczenia usług prorozwojowych jako mazowiecka akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu.

logo_fai_fav Fundacja Akcelerator Innowacji jest uprawniona do świadczenia usług doradczych w ramach konkursu ogłoszonego w ramach Działania 3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu,  Poddziałanie 3.1.2. Rozwój MŚP, Typ projektów Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo. 

logo_fai_fav Konkurs przewiduje wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów.

logo_fai_fav Usługa doradcza nie może być związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, rutynowe usługi informatyczne, regularne usługi prawnicze lub reklama. W ramach konkursu dofinansowane zostaną usługi doradcze służące wdrożeniu nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii. Wyżej wymienione usługi nie będą stanowiły katalogu zamkniętego, wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej, rutynowej działalności MŚP.

logo_fai_fav Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

logo_fai_fav Maksymalna poziom dofinansowania projektu wynosi 110 000,00 PLN.

logo_fai_fav Termin, do którego można składać wnioski do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

Kontakt: madamczyk (at) fai.pl , mobile: +48 730 069 460.