cheminn

Centrum Innowacji Chemicznych „CHEMINN“

Center of Chemical Innovation „CHEMINN“

Celem Klastra jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnych technologii, procesów i produktów przyjaznych dla środowiska przy kooperacji przemysłu chemicznego z sektorem nauki.

Do zadań Klastra należy stworzenie platformy współpracy dla jej członków w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Przedmiotem działalności Klastra jest:

 • budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami,
 • budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE,
 • definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju technologii i produktów z branży chemicznej,
 • tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami rozwojowymi,
 • realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, tworzenie laboratoriów, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż maszyn oraz oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnienie infrastruktury,
 • gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowania członków Klastra oraz prowadzenie konsultacji i szkoleń,
 • promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,
 • edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii chemicznych.

Członkowie klastra:

 • Fundacja Akcelerator Innowacji
 • Firma Chemiczna ANTOS
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe PIW
 • PPHU Koltex
 • KOLTEX RECYKLING S.C.
 • KOLTEX sp. z.o.o.
 • Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych Wiesław Czerniak
FAI | cheminn