Akredytacja IOB

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Fundacji Akcelerator Innowacji jako mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji. Fundacja w ramach sytemu akredytacji świadczyć będzie prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Akredytacja udzielana została na dwa lata.

System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu to system opracowany dla województwa mazowieckiego będący wyrazem starań Samorządu Województwa Mazowieckiego mających na celu zapewnienie prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) skierowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *