Zapytanie ofertowe 1/2018

Fundacja Akcelerator Innowacji w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie na wynajem i dostawa urządzeń na potrzeby badań o wartości szacunkowej powyżej 50 000 zł netto. Szczegóły zapytania szczegółowo określono w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Przedmiotem Zamówienia jest wynajem i dostawa urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem o parametrach i funkcjonalnościach oraz w okresie i ilościach wskazanych poniżej na potrzeby realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania algorytmów zapewniających interoperacyjność narzędzi opartych o technologie BLE.” Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pisemna oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres, Fundacja Akcelerator Innowacji ul. Arkuszowa 65/23 01-934 Warszawa lub drogą elektroniczną  na adres biuro@fai.com.pl w terminie do dnia 10.03.2018.

Link do zapytania w bazie konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092906

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Protokół wyboru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *